Sürdürülebilirlik


Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel değer zincirine kalıcı katkılar sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla Küresel Kalkınma Hedeflerinin yanı sıra kurumsal sorumluluğumuzu da sahipleniyoruz.
Çevreyi önemsiyoruz ve hepimize daha iyi bir gelecek sağlamak için sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmenin önemine inanıyoruz. Gelecek nesillerin refahını sağlamanın en iyi yolunun değerli kaynaklarımızı (çalışanlarımızı, çevremizi ve topluluğumuzu) korumak olduğunu düşünüyoruz.